Wat ik doe

FD Consultancy is een technisch adviesbureau, volledig gespecialiseerd op het gebied van beveiligings- en camerasystemen, brandmeldinstallaties, toegangscontrolesystemen, data- en telecommunicatienetwerken, intercomsystemen, domoticasystemen, satelliet- en antennesystemen, omroepinstallaties en daarnaast licht- en krachtstroominstallaties.

Wanneer u een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand gaat bouwen, komt u ongetwijfeld met één of meerdere van bovenstaande disciplines in aanraking. Ook al heeft u zelf wellicht geen behoefte aan een inbraakbeveiliging, uw assuradeur zou daar wel eens anders over kunnen denken. Of wellicht bestaan er voor uw specifieke situatie wel eisen vanuit de overheid zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een brand- of ontruimingsinstallatie.

Allemaal zaken welke in een vroegtijdig stadium (lees: voor aanvang) van de (ver)bouw bekeken dienen te worden. Door bepaalde zaken op tijd te tackelen, kunt u uiteindelijk namelijk heel veel geld en ergernis besparen.

Over het algemeen dient u bepaalde keuzes al te maken in een fase van de bouw waarbij uw hoofd daar nog helemaal niet naar staat. U bent op dat moment immers met andere zaken bezig.

Ik weet uit ervaring dat dit voor u als eindgebruiker vaak als ingewikkelde en/of complexe materie ervaren wordt. Maar dat maakt de uiteindelijke keuze voor een bepaalde oplossing of leverancier niet minder belangrijk.

Ik kan u gedurende het gehele (ver)bouwtraject , afhankelijk van uw behoefte, in meer of mindere mate ondersteunen. Dat doe ik in de vorm van advisering en begeleiding bij de aankoop tot en met de (eind)controle op geleverde werkzaamheden en alles daar tussenin.

Mijn dienstverlening zou in dat geval kunnen bestaan uit de navolgende stadia:

 • gezamenlijk met u de behoefte(n) inventariseren/analyseren, budget bepalen en aan de hand hiervan een pakket van wensen samenstellen;
 • de technische en financiële haalbaarheid van de diverse wensen bepalen;
 • het wensenpakket vertalen naar een technisch document (aanbestedingsbestek);
 • het verzorgen van gedetailleerde digitale technische tekeningen, over het algemeen op een door de architect aan te leveren ‘bouwkundige onderlegger’ (als deze niet beschikbaar is kan ik deze ook voor u verzorgen);
 • overleg voeren met de diverse eisende partijen zoals acceptanten en/of technisch inspecteurs van de verzekeraars (maatwerkoplossingen), overheid, verhuurders, gemeenten, brandweer maar ook partijen als bijvoorbeeld Monumentenzorg Nederland en bepalen of de voorgestelde maatregelen aan de gestelde eisen voldoen;
 • opstellen van de diverse intakedocumenten (schriftelijke vastlegging) t.b.v. de assuradeur waarmee zij vóór aanvang van het installatietraject hun goedkeuring uitspreken (geen verrassingen achteraf);
 • selecteren welke installateurs specifiek geschikt zijn voor de betreffende werkzaamheden (onderdeel hiervan is uiteraard het vooraf vaststellen in hoeverre een bepaalde installateur in staat is de betreffende werkzaamheden uit te voeren op basis van zijn/haar technische capaciteit en uiteraard geografische locatie);
 • geselecteerde installateurs uitnodigen om een offerte uit te brengen op basis van het reeds eerder opgestelde aanbestedingsbestek zodat voor alle betrokken partijen duidelijk is hoe het één en ander dient te worden uitgevoerd (vraagstelling) en wellicht zeker zo belangrijk wat er van hen verwacht wordt (werkwijze);
 • ingekomen offertes beoordelen op marktconformiteit en volledigheid (uitsluiting van verrassingen en/of meerwerk achteraf) en een eerste voorselectie maken;
 • gezamenlijk de definitieve partij(en) en/of offerte(s) selecteren;
 • aanbesteden van de werkzaamheden;
 • indien gewenst/benodigd de uit te voeren werkzaamheden in het werk begeleiden en tevens de wijze van uitvoering (lees: de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden) bewaken;
 • na de uiteindelijke oplevering de geleverde werkzaamheden controleren;
 • administratieve controle op de juistheid van de inkomende facturering versus aangeboden offertes, inclusief controle van extra- en/of meer/minderwerkzaamheden;
 • voorstel uitwerken en bewaken van eventueel benodigde/gewenste service- en onderhoudsovereenkomsten (SLA) en het bewaken van de marktconformiteit van de jaarlijkse exploitatiekosten;
 • overige exploitatiekosten zoals de jaarlijkse kosten van de meldkamer, de alarmopvolging, de maandelijkse abonnementskosten van de simkaart(en), de kosten van VoIP-abonnementen, etc. beoordelen op marktconformiteit

Daarnaast bestaan er nog vele andere vlakken waarop ik u van dienst kan zijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden.